Си-Би Радио или Гражданската радио връзка

Гражданската радио-връзка "CB"(произнася се „Си-Би“, на английски: Citizens' Band radio)


Гражданското радио-връзка (известно още като CB радио), използвано в много страни, е сухопътна мобилна радиосистема, позволяваща двупосочна гласова комуникация между хора на къси разстояния, като се използват двупосочни радиостанции, работещи на 40 канала на честота 27 MHz (11 m) във високочестотната (известна още като късовълнова) лента. Гражданската лента се отличава от други разпределения на лични радио услуги като FRS, GMRS, MURS, UHF CB и Amateur Radio Service ("ham" радио). В много страни CB операцията не изисква лиценз и (за разлика от любителското радио) може да се използва за бизнес или лична комуникация. Подобно на много други наземни мобилни радио услуги, множество радиостанции в местна зона споделят един честотен канал, но само един може да предава. Радиото обикновено е в режим на приемане, за да приема предавания на други радиостанции по канала; когато потребителите искат да говорят, натискат на радиото си бутон PTT (push to talk), който включва техния предавател. Потребителите в даден канал трябва да говорят поред. Мощността на предавателя е ограничена до 4 вата в САЩ и ЕС. CB радиостанциите имат обхват от около 3 до 20 мили (до 30км), в зависимост от терена, за комуникация по линията на зрението; въпреки това, различни условия за радиоразпространение могат да позволяват периодично комуникация на много по-големи разстояния. Множество държави създадоха подобни радио услуги с различни технически стандарти и изисквания за лицензиране. Въпреки че могат да бъдат известни с други имена, като General Radio Service в Канада, те често използват сходни честоти (26–28 MHz) и имат сходни приложения и подобни технически стандарти. Въпреки че може да се изискват лицензи, допустимостта по правило е проста. Някои страни имат и лични радио услуги в UHF обхвата, като европейската PMR446 и австралийската UHF CB.

9-ти канал на CB – 27,065 MHz, официално е определен само за аварийна комуникация.


За повикване на произволни кореспонденти и започване на разговор с непознат традиционно се използва 11-ти канал. CB-радиото е особено популярно сред професионалните шофьори в международния транспорт. Шофьорите на камиони в Европа най-често си говорят на 19-ти канал, а българските – на 25-ти канал.


PMR-радио


PMR-радиото (произнася се „Пи-Ем-Ар“, на английски: Private Mobile Radio) е система от осем фиксирани радиочестоти в диапазона 446,00000 – 446,10000 MHz, предназначени за граждански радиоразговори.


LPD-радио


LPD (произнася се „Ел-Пи-Ди“, на английски: Low Power Device)

Използването на радиочестотната лента 433,050 – 434,790 MHz (LPD) в България е допустимо само с официален лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията. Нарушителите се наказват с лишаване от свобода до 5 години, по чл. 348 от НК.

подробности в Уикипедия